Praktische informatie


Repetitietijden
Het kinderkoor (groep 3 t/m 7) repeteert elke dinsdagavond van 18.30 – 19.10 uur en het jeugdkoor (vanaf groep 8) van 19.10 – 20.00 uur in de Meentkerk.


Leeftijdsgrenzen
Kinderen die 6 jaar zijn en in groep 3 zitten mogen lid worden van het kinderkoor. Jongeren die in groep 8 zitten of op het Voortgezet Onderwijs mogen zingen in het jeugdkoor.


Repertoire
Wij zingen leuke, vlotte christelijke liederen met aansprekende teksten, vaak ondersteund met gebaren.


Optredens
Het koor treedt gemiddeld 1x per maand op in o.a. kerkdiensten en verzorgingshuizen, voornamelijk in Huizen en omstreken.
Ook doen wij af en toe mee aan landelijke en regionale activiteiten.
Van de kinderen wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk aanwezig zijn bij optredens.

Enkele hoogtepunten:
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Jong Holland hebben wij de musical “Helemaal Anders” uitgevoerd.
In 2013 deed het koor mee aan de online korencompetitie Nederland Zingt Steeds Beter van de EO.
Op 24 juni 2014 mocht Jong Holland zingen tijdens de opname van Nederland Zingt in de Grote Kerk in Naarden.
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan hebben wij op 31 oktober 2015 een jubileumconcert gegeven samen met Marcel Zimmer.


Reserveren
Uiteraard is het mogelijk om Jong Holland uit te nodigen voor medewerking aan een dienst of andere gelegenheid.
Optreden doen wij namelijk graag! Informeert u gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u:
– het contactformulier invullen op deze website
– een mail sturen naar [email protected]
– telefonisch contact opnemen met Antonette de Vries, tel. 035-5268476


Lid worden?
Houd je van zingen, kom dan eens een paar keer vrijblijvend kijken en meezingen tijdens onze wekelijkse repetitie op dinsdagavond in de Meentkerk.

Kinderen van groep 3 t/m 7 zijn welkom van 18.30 – 19.10 uur en jongeren vanaf groep 8 zijn welkom van 19.10 – 20.00 uur.

Contributie
De contributie bedraagt 37,50 euro per half jaar (75 euro per jaar)

Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL89 INGB 0002 0655 85 t.n.v. chr. kinder- en jeugdkoor Jong Holland, onder vermelding van de naam van het kind, vóór 15 januari (1e halfjaar) en vóór 15 september (2e halfjaar).

Links
Wij zijn aangesloten bij de KCZB: http://www.kczb.nl/. Dank ook aan De Schouw Witgoed, leverancier voor witgoed en keukenapparatuur i.v.m. deze website.